Beleidsplan 2013-2018

Medio 2013 heeft het bestuur haar beleidsplan 2013-2018 gepresenteerd

Hoe aan het beleidsplan invulling te geven.

Dat wordt gedaan door het inzamelen, opslaan en gebruiksklaar maken van technische materialen, zoals fietsen en gereedschappen. Met als doel goed bruikbaar gereedschappen te versturen naar de Derde Wereld. Materialen die in Nederland afgedankt worden krijgen zo een “tweede leven” en geven mensen in de Derde Wereld een kans geld te verdienen om zo in hun onderhoud te kunnen voorzien waardoor ze minder afhankelijk worden van anderen.

Ontwikkelingen.

Vele andere organisaties zijn op het hierboven genoemde gebied werkzaam of zijn werkzaam geweest en het aanbod van oud gereedschap vermindert sterk. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen willen we samen met andere organisaties het hoogst noodzakelijke gereedschap inkopen. Deze samenwerking kan tot (sterk) gereduceerde prijzen leiden en zijn we toch in staat bruikbare timmermans- en/of monteursets te leveren. Het kan er ook toe leiden dat organisaties onderling ingezamelde materialen ruilen. 

Oud elektrisch gereedschap is meestal geen optie omdat deze hier en daar moeilijk zijn te repareren en teveel specialistische kennis vereist. Door het ontbreken van elektriciteit, in de Derde Wereld, zijn ze vaak niet te gebruiken.

Het blijven werken onder de “paraplu” van Vraag en Aanbod Internationaal te Alphen, levert soms ook problemen op. Deze organisatie kampt ook met gebrek aan materialen. Subsidies/inkomsten lopen terug en dat vertaalt zich ook in verminderde ondersteuning van de aangesloten organisaties. Daarnaast proberen we ook eigen doelen te zoeken.

Productie.

De vrijwilligers in de werkplaats bepalen zelf of er een of twee dagen per week gewerkt wordt. Door hierin flexibel te opereren draagt dit ook bij aan de continuïteit van werk. Het aantal vrijwilligers zal daarom om deze reden steeds beperkt blijven. 

Financiën.

Het startkapitaal van de stichting is ontstaan uit een financiële gift. Om activiteiten te kunnen onderhouden en/of op te starten zijn investeringen nodig. We streven er naar, met lopende activiteiten investeringskosten terug te verdienen, zodat het startkapitaal zoveel mogelijk intact blijft, wat de continuïteit van onze stichting ten goede komt.

Het bestuur

Rucphen, maart 2013


Previous page: Bestuurs leden
Volgende pagina: Contact