Welkom op de site van stichting "Vraag en Aanbod gemeente Rucphen".

 

 

Al enkele jaren heeft het bestuur zich ingezet voor behoud van de werkplaats maar heeft, tot haar grote spijt,  moeten besluiten na precies 25 jaar een punt te zetten achter haar werkzaamheden.

 

De belangrijkste reden die aan dit besluit ten grondslag liggen is het feit dat de aanwas van vrijwilligers in de werkplaats niet het gewenste effect heeft opgeleverd. En een aantal van de huidige werkplaats vrijwilligers hebben te kennen gegeven, vanwege hun leeftijd, het wat rustiger aan te gaan doen. Ondanks de niet aflatende inzet van het bestuur om dit probleem onder de aandacht van de inwoners van de gemeente Rucphen te brengen.

Een andere reden voor het bovenstaand besluit is de onzekerheid  omtrent de de realistatie van een nieuw onderkomen elders voor de werkplaats.

Ondanks meerdere oproepen in regionale krant/weekblad,  Rucphen FM en persoonlijke benaderingen van eigenaren van gebouwen, is het niet gelukt op één enkele kans van slagen  voor realisatie van een werkplaats.

Het financiële aspect voor de inrichting en de grote onzekerheid voor bemanning van de nieuwe werkplaats (als die te vinden zou zijn) waren teveel onzekere factoren en hebben een belangrijke rol gespeeld in de besluitvorming om te stoppen met alle activiteiten.

 

 

Voor het inleveren van te reviseren materialen kan men nu alléén nog terecht in Zegge bij Jan Vergouwen aan de O.L.Straat 119. 

Gaarne eerst een afspraak maken daarvoor.

Langs deze weg danken we ook iedereen die 25 jaar lang ons, op allerlei manieren hebben gesteund, voor het werk wat wij hebben kunnen doen voor de armen van deze wereld.

Dank zij uw steun hebben wij dit 25 jaar kunnen doen!

 

 

Elders op deze site vindt men meer informatie over onze stichting.

Het bestuur.